Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd HT 17


Det här är en unik poänggivande yogautbildning som stärker dig i din yrkesroll.

Fördjupa din kunskap om yogaträning - fysisk stil baserad på hata yoga där du får praktisk samt teoretisk kunskap om hur yogaövningar kan användas för olika sjukdomstillstånd. Kursen utgår från den senaste forskningen och blandar teori med praktik. 


Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper såsom legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare och hälsopedagoger.

Kursdeltagaren kommer under utbildningen får lära sig två väl utarbetade yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bl.a. astma-KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär och till viss del ryggsmärta.

  
Pris:
 15 500 SEK exkl moms