Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för lagöverträdare. Den forensiska psykologen ska också förstå hur dessa verksamheter leds, vilken roll psykologen själv har och hur hen kan bidra till förändring. Särskilt viktig är förmågan att hantera de dilemman som uppstår i mötet mellan individens rätt till integritet och vård och omsorg och samhällets krav på skydd och säkerhet.

Beskrivning av kursen

Innehåll
Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen i klinisk forensisk psykologi ger en fördjupning till kliniskt arbete inom verksamhetsområdet. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet.

Genom kursen förvärvar studenten fördjupade kunskaper om de lagar och organisatoriska förutsättningar som styr verksamhetsområdet. Terapeutisk juridik och organisationspsykologiska aspekter behandlas liksom ledarskap och arbetsmiljö. Genomgående avhandlas etiska frågeställningar förknippade med psykologiskt arbete inom området. Efter avslutad kurs ska studenten ha god kännedom om de verksamhetsområden där forensiska psykologi förekommer i Sverige. I kursen betonas och belyses psykologins roll inom utveckling och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet.

Kursens mål
Efter kursen förväntas studenten kunna
a) på ett fördjupat sätt redogöra för de juridiska förutsättningarna för verksamhetsområdet,
b) beskriva, analysera och värdera olika organisationsformer och förändringsprocesser inom verksamhetsområdet,
c) visa fördjupad kännedom om ledarskap, arbetsmiljö och rollförväntningar för kliniskt verksamma psykologer inom området,
d) reflektera över etiska frågeställningar förknippade med verksamheten, och
e) föreslå utveckling av verksamhet inom området utifrån ett evidensperspektiv.

Övrigt
Kursen är ackrediterad/godkänd som en fördjupningskurs inom inriktningen forensisk psykologi hos Sveriges Psykologförbund.

Vem riktar sig utbildningen till

Legitimerade psykologer.


Anmäl