Hygien och aseptik vid invasiva ingrepp utanför operationsavdelning 2017

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Aseptik betyder att bevara det rena rent och det sterila sterilt. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med invasiva ingrepp utanför operationsavdelning.

Syftet med kursen är att ge dig som deltar en ökad kunskap och förståelse för att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses vid invasiva ingrepp som genomförs utanför operationsavdelning.

Särskilt fokus kommer att vara aseptiska arbetsrutiner i olika miljöer för att öka förståelsen till att förebygga och begränsa smitta och smittspridning.

Kursen sträcker sig totalt över 12 veckor och omfattar 8 heldagar samt egna studier motsvarande 7,5 hp. Som deltagare får man beräkna ca 16 h studier/vecka.
Kursdagarna är; 25-26 sep, 10-11 okt, 27/10, 1 dec, 11-12 dec.

Deltagare som kommer utanför SLL måste själva ansvara för och boka fältstudiedagar på sin hemort.

Pris
12 900 SEK exkl. moms. Antal platser 25.