Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp, HT2017-VT2018

Anmäl

Nu erbjuder Karolinska Institutet denna uppskattade och mycket efterfrågade utbildning som uppdragsutbildning med kursstart i september 2017.

 

Närmare 3000 kursdeltagare har genomgått denna utbildning med genomgående mycket höga utvärderingar. Utbildning har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den kurs som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.   

 

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund.

Beskrivning av kursen

Kursen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag  i förhållande till organisationens mål och syfte.

Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap.

Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Kursens syfte

Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.

Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.

Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld. Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.

Deltagarna ska ha arbeta i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning. 

Kurstider

Kursen ges höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Preliminära kursveckor är:

HT 2017: 36, 39, 42, 46 och 50.

VT 2018: 4, 8, 12, 16 och 20.

Undervisning vid institutionen sker i princip mellan

kl. 09:00-16:00, måndag till torsdag under kursveckorna. Fredagar är det studier individuellt eller i grupp. (Vissa förändringar kan dock behöva göras).Plats

Karolinska Institutet Campus Solna

Widerströmska Huset

Tomtebodavägen 18 A, Solna

Föreläsningssal meddelas vid kursstart.

 

Pris

98 000 SEK exkl. Moms

 Sista anmälningsdagen är förlängd till 2017-07-03

Mer information

 

Vid frågor gällande kursens innehåll och upplägg:

Hannele Moisio, kursledare, universitetsadjunkt

Tel 08-524 836 22

E-post: hannele.moisio@ki.se

 

 

Vid administrativa frågor:

Christina Bäckman, Projektledare

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: christina.backman@ki.se

Tel: 08-524 864 44Anmäl