Led- och muskelrelaterade funktionsproblem, 30hp, (OMT) VT/HT 2018

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Detta är en kurs på avancerad nivå för dig som vill fortbilda dig inom ortopedisk manuell terapi (OMT) inför en magisterexamen eller som ett led mot specialistkompetens inom OMT.

Utmärkande för kursen
Majoriteten av föreläsarna vid kursen är kliniskt verksamma specialister och forskare inom olika specialområden vilket grundar för att föreläsningarna omfattar de senaste rönen i forskning och vetenskaplig evidens. Deltagarna ges också tillfälle att följa undersökningar och operationer på storbildsvideo och sedan diskutera detta med operatören. 

Efter utbildningen finns möjlighet till en steg-2 kompetens.Mer information finns under bifogad pdf.fil rubriken Examination.


Kursstart den 12-14 februari 2018. Övriga kursdagar: 12-14 mars, 9-11 april, 7-9 maj samt 4-5 juni. Resterande kursdagar för hösten 2018 är ej klara men kommer inom kort.
 

Pris: 55 000 SEK exkl moms.

Kursansvarig: Christina Mikkelsen Med.dr, Leg fysioterapeut och examinator
Medverkande lärare: Danuta Krukowski