Oftalmologi för sjuksköterskor HT 2017

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Kursen vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård.
Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig från annan sjukvård. Det krävs specialkunskaper för att kunna genomföra och utvärdera undersökningar. Efter utbildningen kan deltagaren bättre tillgodose patienternas behov av kvalificerad ögonsjukvård.

Utbildningen finns bara på tre platser i Sverige och inte i något annat nordiskt land.
"KI har en unik bredd och spets i lärarkåren som alla är anställda på ett av världens ledande ögonsjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus.

Pris: 105 000 SEK exkl.moms