Mentaliseringsbaserad terapi -teori och praktik HT 2017

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation MBT HT 17.pdf

Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former. Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister.

CITAT fr deltagare
- En mycket bra utbildning! Trist att den redan är över…
- Rollspel väldigt bra
- Bra examinationstillfälle, lärorikt
- Roligt och lärande med de praktiska inslagen. Examinationstillfället jättebra stämning som befrämjar fortsatt nyfikenhet

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd och är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliseringstänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter. Kursen ges av MBT-teamet Huddinges terapeuter och andra ledande svenska experter på mentalisering.

Denna kurs är ackrediterad av Sveriges psykolog som specialistkurs. För de legitimerade psykologer som går kursen och som vill använda den som ett led i sin yrkesspecialisering ges möjlighet att delta i ett eget extra examinationsmoment.

Pris: 18 590 SEK exkl.moms