Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet VT17

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

KURSEN ÄR NU FULLSATT!

En kurs för dig som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa. Kursen ges i samarbete med Institutet för miljömedicin, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning, Karolinska Institutet samt Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Beskrivning av kursen

Varför ska du gå kursen?
Detta är den enda kursen i sitt slag som lär ut denna metodik i Sverige. Kursen lär ut färdigheter i en metod som rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands och som har stöd i forskningsresultat för att underlätta arbetsåtergång vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Deltagarna kommer att utveckla förmågan att
• via samtal guida till en effektiv problemlösningsprocess
• identifiera och lösa problem på ett systematiskt sätt
• identifiera hinder och möjligheter vid problemlösning
• analysera förutsättningar för den anställde att vidmakthålla arbetsförmågan respektive återgå i arbete

Kursen syfte och mål

Syftet med kursen är att ge praktisk kunskap i de centrala ingredienserna i problemlösningsfokuserad samtalsmetodik (PLS).

Kursen mål:
• Att kunna tillämpa de centrala delarna i PLS i mötet med anställd och chef
• Att kunna avgöra när metodiken bör, eller inte bör, tillämpas
• Att kunna identifiera hinder respektive möjligheter för effektiv problemlösning

Vem riktar sig utbildningen till

Arbetsmiljökonsulter verksamma inom företagshälsovården samt rehabsamordnare m.m.
Olika professioner är välkomna.

Förkunskaper

Utöver grundläggande yrkeskompetens inom resp. profession krävs utbildning och/eller erfarenhet inom arbetshälsa.


Anmäl