NPF-dagarna, 16 - 20 november 2015

Anmäl

För andra året i rad anordnar KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) NPF-dagarna på Karolinska Institutet i Solna. Under 5 dagar har du möjlighet att ta del av det senaste inom klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Kursen ackrediterad som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer, men är öppen för alla, även dig som inte är psykolog.

 Citat från förra årets deltagare:

”Väldigt spännande vecka med duktiga föreläsare.”

”Hög kvalitet och nivå på samtliga föreläsningar!”

”Jag skulle absolut rekommendera NPF-dagarna! Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser.”


Beskrivning av kursen

 

Datum

Tid

Föreläsning

Plats

16 nov

13-16

Pediatric neuropharmacology: an update for ADHD and ASD

Ralf Dittmann, MSc, MD, PhD, Professor of Pediatric Psychopharmacology and Child & Adolescent Psychiatrist, Psychotherapist; Clinical Psychologist at Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg, Germany

Föreläsningssalen Gustaf Retzius Karolinska Institutet, Solna

17 nov

9-16

Neurodevelopmental disorders and new technologies: evidence-based practice to support intervention, education and integration

 

Sue Fletcher-Watson, Dr, Chancellor's Fellow at the Patrick Wild Centre, University of Edinburgh, Great Britain

Föreläsningssalen Gustaf Retzius Karolinska Institutet, Solna

18 nov

9-16

Diagnosing and treating language disorders 

 

Courtenay Frazier Norbury, Professor, Department of Psychology, Royal Holloway, University of London, Great Britain

Föreläsningssalen Gustaf Retzius Karolinska Institutet, Solna

19 nov

9-16

 

 

 

 

 

ADHD state of the art

 

Joseph Sergeant, Emeritus Professor Clinical Neuropsychology, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

Föreläsningssalen Gustaf Retzius Karolinska Institutet, Solna

20 nov

9-10

 

 

 

 

 

 

             

10-12

Applied research at KIND – a selection of diagnostic and treatment studies

Sven Bölte, Professor of Child and Adolescent Psychiatric Science, director of the Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet; Child & Adolescent Psychiatry Stockholm County Council, Stockholm, Sweden

           
Interventions for adolescents and adults with ASD and ADHD: PEGASUS, "Koll på Asperger" and others

Tatja Hirvikoski, post doc, KIND, head of research and development habilitation centers, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden

Föreläsningssalen Gustaf Retzius Karolinska Institutet, Solna

   
NPF-dagarna är uppdelade i sex föreläsningspass. Deltagare kan antingen välja att gå på enstaka dagar eller på alla föreläsningar. Deltagare som väljer att delta på alla föreläsningarna har möjlighet att examinera kunskapen. Närvaro på föreläsningarna och aktivt deltagande i diskussioner, examineras i efterhand per distans på webben. Kursen ackrediterad som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer, men är öppen för alla, även dig som inte är psykolog.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•Redogöra för metoder kring utredning och diagnosticering av personer med NPF.
•Redogöra för angräsande samsjuklighetstillstånd och dess koppling till NPF
•Referera till relevant forskning kring NPF.
•Föra en diskussion kring relevant behandling av olika tillstånd inom NPF.

Kursens syfte

Under NPF-dagarna samlar KIND forskare från hela världen med spetskompetens inom ämnesområdet för att sprida information om klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning. Syftet med NPF-dagarna är att vidareutbilda psykologer och andra kliniskt verksamma inom NPF.


Vem riktar sig utbildningen till

Föreläsningarna vänder sig till dig som inom ramen av ditt arbete möter personer med funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD. Målgruppen är i första hand psykologer, läkare, arbetsterapeuter, socionomer, kuratorer, kliniker och andra kliniskt verksamma inom NPF.

Pris

5 dagar, 16 - 20 november:

Tidig bokning 7 500 kr
Vid bokning efter den 30 september 10 500 kr  

Examination 2 000 kr

Halvdagar; 16 november och 20 november: 1500 kr per dag

Heldagar; 17 november, 18 november och 19 november: 2500 kr per dag

Fika ingår, men inte lunch.


Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, undervisning och tillämpad kliniskt arbete. I fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd. Autismspektrumtillstånd och ADHD är exempel på några av de vanligaste.

 

 


Anmäl