Ätstörningar - bakgrund och behandling, Stockholm VT 2015


Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar.

Beskrivning av kursen

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:
• diagnostisera ätstörningar och vara bekanta
med problem med differential diagnostik och komorbiditet,
• redogöra för ätstörningarnas epidemiologi, sjukdomsförlopp och prognos,
• redogöra för betydelsen av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i ätstörningarnas
uppkomst och utveckling,
• bidra till att en allsidig bedömning av ätstörningar
• redogöra för hur aktuella behandlingsmetoder tillämpas vid ätstörningar,
• vara orienterad i den aktuella vetenskapliga litteraturen avseende ätstörningar.