Anmälan: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården VT19

Det går inte att anmäla sig till denna utbildningsomgång. Vänligen kontakta Karolinska Institutet Uppdragsutbilding för mer information. E-post: uppdragsutbildning@ki.se