Anmälan: Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 7,5 hp

Det går inte att anmäla sig till denna utbildningsomgång. Vänligen kontakta Karolinska Institutet Uppdragsutbilding för mer information. E-post: uppdragsutbildning@ki.se